Bindowanie wiadomości

2009-08-25 22:41:39

Tworzenie własnych "bindów"

Żołnierz 1 batalionu 187 pułku piechoty 101 dywizji powietrzno-desantowej podczas patrolu w górach Afganistanu, w czasie trwania operacji Anakonda. W sytuacjach takich jak ta,sprawna komunikacja pomiędzy żołnierzami decyduje o życiu lub śmierci.System komunikacji, jaki obecnie stosowany jest w grze America's Army, nie należy do najbardziej efektywnych. Jest, co prawda, przejrzysty, ale wymaga naciskania kilku klawiszy, a jednocześnie nie jest zbyt opisowy. Sposobem na poradzenie sobie z tym problemem jest wykorzystanie tzw. „bindów”, czyli określonych wiadomości, przypisanych do jednego klawisza. Bindy wpisywane są do pliku user.ini, który znajduje się w katalogu System gry. Przed zmianą tego pliku dobrze jest zrobić sobie jego kopię zapasową, co może się nam przydać w przypadku zniszczenia pliku przez nasze zmiany. Zmian w tym pliku najlepiej dokonywać w standardowym edytorze Windows, czyli w Notatniku.
Istnieją także trzy czy cztery gotowe zestawy bindów, stworzone przez graczy (tzw. commo packi), można je wykorzystywać na dowolnej mapie (komunikacja lokacji specyficznych dla danej mapy odbywa się po wciśnięciu określonej kombinacji klawiszy). Można je pobrać z witryny www.aafiles.com. Uwaga: większość z nich zmienia standardowe ustawienia klawiatury.

Najprostszym sposobem tworzenia bindów jest wspomaniana wyżej edycja pliku user.ini. Oto składnia komendy, która wykorzystywana jest do tworzenia własnych komunikatów:
= ( |)

() = składnik opcjonalny
= klawisz klawiatury
= CommoGlobal, CommoHand, CommoRadio, CommoShout, CommoSquad, CommoWhisper (w zależności od pożądanego rodzaju komunikatu)
= Say lub Teamsay (Say oznacza, że wiadomość będzie widoczna na kanale ogólnym, Teamsay, że zobaczą ją tylko członkowie tej samej drużyny)
= dowolny tekst wiadomości

Przykład:
K= CommoRadio | Say Przerwać ogień! (Wynikiem naciśnięcia klawisza K będzie komunikat radiowy “Przerwać ogień!”)
L= TeamSay Dobra robota! (Koledzy z drużyny zobaczą napis “Dobra robota!”)

Ta sama komenda może zostać wykorzystana do wysyłania dowolnego istniejącego w grze komunikatu głosowego.
= ( |) CommoSendMessage <1-28>


1 - Move out 10 - up 19 – Sniper!
2 - Stop 11 - down 20 - Frag'em!
3 - Cover me 12 - left 21 - Smoke'em!
4 - Enemy spotted! 13 - right 22 - Flash'em!
5 - Take cover 14 - north 23 – Granade!
6 - Enemy down 15 - south 24 – Ready!
7 - Area secure 16 - east 25 - I'm hit!
8 - Roger 17 - west 26 - Secure area
9 - Negative 18 - Hooah 27 - Check your flanks


Przykład:
=CommoSendMessage 6

=CommoHand | CommoSendMessage 1 | CommoRadio | CommoSendMessage 99

W drugim przykładzie bind powoduje wysłanie sygnału ręcznego "Move Out", po czym wraca z trybu sygnałów ręcznych do trybu radiowego, wysyłając przez CommoRadio nieistniejącą wiadomość (99).

Można też dodawać własne komunikaty do klawiszy, które standardowo wykorzystywane są już w grze.
Przykładowo:
F=Fixjam | say Fixing jam, cover me!
Po naciśnięciu klawisza „F”, który usuwa zacięcia broni, jednocześnie na ekranie pojawi się wiadomość "Fixing jam, cover me!", przeznaczona dla naszych towarzyszy. Oczywiście, zamiast say można także wykorzystać komendę teamsay.

Czasami w trakcie gry zachodzi potrzeba wprowadzenia "na gorąco" jakiegoś komunikatu. Można to zrobić nie opuszczając rozgrywki. Naciskamy klawisz tylda (~) lub TAB, co otworzy konsolę, następnie piszemy:

bind (| )

Przykład:

bind K say Cel jest strzeżony

Po wpisaniu w konsoli tego binda, klawisz “K” został na stałe przyporządkowany wiadomości (wprowadzono zmianę do pliku user.ini) "Cel jest strzeżony". Oczywiście, w każdej chwili możesz przypisać temu klawiszowi dowolną inną wiadomość.

Bardzo przydatną możliwością jest bindowanie plików. Jest to konieczne w przypadku częstej gry na kilku różnych mapach, wymagających wysyłania dokładnych wiadomości o położeniu i działaniach przeciwnika. W takim wypadku po prostu braknie wolnych klawiszy, którym można byłoby przypisać poszczególne wiadomości. Rozwiązaniem jest stworzenie kilku plików tekstowych, zawierających komunikaty potrzebne w danej chwili.

=exec NAZWAPLIKU.txt (gdzie NAZWAPLIKU to nazwa pliku zawierającego twoje bindy).

W samym pliku bindy tworzone są w normalny sposób.

Przykład:

X=exec mojebindy.txt

Zawartość pliku mojebindy.txt

bind Y Say OPFOR atakuje chroniony obiekt

Po wczytaniu gry naciśnięcie "Y" nie będzie miało żadnego widocznego skutku, jednak po naciśnięciu "X" klawiszowi "Y" zostanie przypisana wiadomość "OPFOR atakuje chroniony obiekt". Wykorzystując kilka plików tekstowych można z łatwością dodawać i usuwać bindy do pliku user.ini.

Przykładowe bindy:
Bindy podane poniżej wysyłają jednocześnie sygnały ręczne i rozkazy głosem.

= CommoHand | CommoSendMessage 1 | CommoRadio | CommoSendMessage 1
= CommoHand | CommoSendMessage 2 | CommoRadio | CommoSendMessage 2
= CommoHand | CommoSendMessage 3 | CommoRadio | CommoSendMessage 5
= CommoHand | CommoSendMessage 4 | CommoRadio | CommoSendMessage 4
= CommoHand | CommoSendMessage 5 | CommoRadio | CommoSendMessage 24
= CommoHand | CommoSendMessage 6 | CommoRadio | CommoSendMessage 1
= CommoHand | CommoSendMessage 8 | CommoRadio | CommoSendMessage 8
= CommoHand | CommoSendMessage 9 | CommoRadio | CommoSendMessage 9


Poniższy, dość skomplikowany bind, redukuje czułość myszy, wpisywany jest w część “Aliases” pliku user.ini. Kiedy gracz naciśnie i przytrzyma klawisz Z, a bind ten będzie aktywny, czułość myszy zostaje zmniejszona do 0.5. Puszczenie klawisza Z przywraca czułość myszy do stanu normalnego.

Aliases[32]=(Command="bind MouseX xs1 | onrelease bind MouseX xs2",Alias="mouseslowX")
Aliases[33]=(Command="bind MouseY ys1 | onrelease bind MouseY ys2",Alias="mouseslowY")
Aliases[34]=(Command="Count bXAxis | Axis aMouseX Speed=0.5",Alias="xs1")
Aliases[35]=(Command="Count bXAxis | Axis aMouseX Speed=2.0",Alias="xs2")
Aliases[36]=(Command="Count bYAxis | Axis aMousey Speed=0.5",Alias="ys1")
Aliases[37]=(Command="Count bYAxis | Axis aMousey Speed=2.0",Alias="ys2")
MouseX=xs2
MouseY=ys2
Z=Zoom | mouseslowX | mouseslowY

Poniższy bind przypisuje możliwość sterowania czułością myszy do określonych klawiszy, on także powinien znaleźć się w dziale “Aliases” pliku user.ini.

Aliases[34]=(Command="Count bXAxis | Axis aMouseX Speed=1.0",Alias="xs1")
Aliases[35]=(Command="Count bXAxis | Axis aMouseX Speed=2.0",Alias="xs2")
Aliases[36]=(Command="Count bYAxis | Axis aMousey Speed=1.0",Alias="ys1")
Aliases[37]=(Command="Count bYAxis | Axis aMousey Speed=2.0",Alias="ys2")
Aliases[38]=(Command="bind MouseX xs1 | bind MouseY ys1",Alias="mouseslow")
Aliases[39]=(Command="bind MouseX xs2 | bind MouseY ys2",Alias="mousefast")
=mouseslow
=mousefast

Poniższy zestaw bindów pozwala na wykorzystywanie klawiatury numerycznej w roli podstawowego narzędzia komunikacyjnego. Ponieważ zdecydowana większość gier rozgrywana jest w języku angielskim, używany jest on także w tych bindach.

NumPad0=TeamSay Cease fire! Cease fire! | CommoSendMessage 2
NumPad1=TeamSay Enemy - left | CommoSendMessage 12
NumPad2=TeamSay Enemy up top | CommoSendMessage 10
NumPad3=TeamSay Enemy - right | CommoSendMessage 13
NumPad4=TeamSay Friendly - left
NumPad5=TeamSay Friendly up top
NumPad6=TeamSay Friendly - right
NumPad7=TeamSay Who is left?
NumPad8=TeamSay Who is up top?
NumPad9=TeamSay Who is right?
GreyStar=CommoRadio | commosendmessage 18 ;"Hooah"
NumPadPeriod=TeamSay ALL TEAMMATES - CEASE GRENADE/203 FIRE! | CommoSendMessage 2
GreySlash=TeamSay Enemy on OUR flank! | CommoSendMessage 27
GreyMinus=CommoRadio | commosendmessage 9 ;"Negative"
GreyPlus=CommoRadio | commosendmessage 8 ;"Roger"

Poniższy bind pozwala biec bez potrzeby podwójnego naciskania klawisza przypisanego do poruszania się do przodu.

=Sprint | MoveForward

Poniższy bind zmienia ustawienia klawiszy dla graczy wykorzystujących myszkę o pięciu przyciskach.

LeftMouse=Fire
RightMouse=AltFire
MiddleMouse=Reload
MouseWheelDown=SwapHands
MouseWheelUp=GrenadeFlash

Poniższe bindy przydają się osobom, które w trybie gry dla jednego gracza przyzywają kukły ćwiczebne.

=summon agp_characters.npc_airborneinstructor
=summon agp_characters.npc_towerobserver ; Most useful
=summon agp_characters.npc_towerobserverfemale
=summon agp_characters.npc_flightcrew
=summon agp_characters.npc_airbornesoldier

Poniższy bind ma stosunkowo małą przydatność, podaję go jako przykład możliwej kombinacji komend. Po naciśnięciu klawisza gracz natychmiast usuwa zawleczkę i wyrzuca granat. Najpierw konieczne jest wybranie rodzaju rzucanego granatu.

=Fire | AltFire | OnRelease Fire

Poniższy bind automatycznie przeładowuje po wystrzale granatnik M203, konieczne jest trzymanie przycisku odpowiadającego za strzelanie do chwili zakończenia animacji przeładowania.

=Fire | OnRelease Reload

Poniższy bind automatycznie powoduje przejście gracza do trybu wolnego poruszania się, kiedy zamierza rzucić granatem. Zapobiega to krzyknięciu “Frag out!”, co może ostrzec nieprzyjaciela. Żeby po wyrzuceniu granatu przejść z powrotem do trybu szybkiego poruszania się, konieczne jest naciśnięcie klawisza Fastmove (standardowo to Shift).

2=FastMove | GrenadeFrag

Lista komend i przedmiotów, które można zbindować do klawiszy

AGPhud 0 wyłącza HUD, 1 włącza HUD
AGPMainMenu Otwiera główne menu gry AA:O
AltFire Alternatywny klawisz strzału
Axis aMouseX Kontroluje szybkość przemieszczania się myszy w osi X
Axis aMouseY Kontroluje szybkość przemieszczania się myszy w osi Y
Brightness Zmienia jasność monitora (ustawienia video)
CenterView Centruje widok na środku ekranu
Changeclass* Wykorzystywany w połączeniu z mpcheat do zmiany klasy gracza
CommoCycle Przełącza pomiędzy trybami komunikacji
CommoGlobal Globalny tryb komunikacji (widziany przez wszystkich żywych gracz)
CommoHand Tryb sygnałów ręcznych
CommoRadio Tryb sygnałów radiowych
CommoShout Tryb krzyczenia (okrzyki słyszane są przez wszystkich graczy w zasięgu)
CommoSquad Tryb komunikacji z drużyną
CommoWhisper Tryb szeptu (szepty słyszane są przez wszystkich graczy w zasięgu)
Contrast Zmienia kontrast monitora(ustawienia video)
Crawling Przełącza pomiędzy czołganiem się a postawą stojącą
Crosshair Zmienia rodzaj celownika
Crouching Przełącza pomiędzy klęczeniem a postawą stojącą
Fixjam Usuwa zacięcie broni
Flush Czyści pamięć grafiki, co przyspiesza jej wyświetlanie
FreeLook Free look pozwala na rozglądanie się przy użyciu myszy
Gamma Zmienia gammę monitora (ustawienia video)
Grenadeflash Wybiera granat ogłuszający M84
Grenadefrag Wybiera granat odłamkowy M67
Grenadesmoke Wybiera granat dymny M83
Jump Skok
LeanLeft Wychylenie się /przetoczenie się w lewo
LeanRight Wychylenie się/przetoczenie się w prawo
LookDown Przesuwa punkt celowania w dół
LookUp Przesuwa punkt celowania w górę
MoveBackward Ruch w tył
MoveForward Ruch do przodu
NV Gogle noktowizyjne
Pause* Zatrzymuje grę w trybie dla jednego gracza
Playerlock* 0 odblokowuje ruch, 1 blokuje ruch
Quit Wyjście z gry America's Army: Operations
Reload Przeładowanie broni
Resolution Zmiana rozdzielczości (ustawienia video)
Say Wysyła wiadomość
SetSquadTarget Ustanawia cel dla drużyny - tylko dowódca drużyny
shot Zapisuje screen z gry (bitmap zapisana w folderze system gry)
ShowObjectives Pokazuje cele misji
ShowScores Pokazuje punkty i członków drużyny/przeciwników
SkinTonePref Wybierz None, Light, Medium, lub Dark
StrafeLeft Strafe w lewo
StrafeRight Strafe w prawo
Suicide Samobójstwo
SupportedFire Rozłożenie podpórki broni/ przejście w tryb strzelania z granatnika
SwapHands Zawieszenie broni na ramieniu, zdjęcie broni z ramienia
Talk Wysyła wiadomość
TeamSay Wysyła wiadomość widoczną dla członków twojego zespołu
TeamTalk Wysyła wiadomość widoczną dla członków twojego zespołu
ThrowWeapon Wyrzuca broń na ziemię przed żołnierzem
TurnLeft Przesuwa punkt celowania w lewo
TurnRight Przesuwa punkt celowania w prawo
Turn180 Obraca żołnierza o 180 stopni.
UseJoyStick Przypisuje kontrolowanie żołnierza joystickowi
Zoom Wywołuje obraz mechanicznych lub optycznych urządzeń celowniczych

* Można je wykorzystywać tylko w trybie single-player lub na serwerach pozwalających na wykorzystywanie cheatów.


Na podstawie podręcznika gry do wersji 1.6 i informacji własnych opracował: Inkub

Partnerzy

Shooters.pl

Americas Army

Ankieta

Czy podoba Ci się AA: Proving Grounds ?

  • Super zamierzam grać ile wlezie

    0%

  • Gra nie jest idealna ale zamierzam dać jej szansę

    0%

  • Nie podoba mi się wcale i nie zamierzam grać w AA4

    0%