Komendy konsoli

2009-08-16 19:06:28

Widok z gry, mapa Bridge. Gracz ma zmienioną twarz, uzbrojony jest w karabin m4a1auto, z ekranu usunięto mgłę, zastosowano też komendę fov.America’s Army: Operation wykorzystuje silnik graficzny Unreal Warfare. Jest to pierwsza publicznie dostępna gra, korzystająca z tego nowego engine’u, będącego spadkobiercą dotychczasowych engine’ów znanych z serii Unreal. Unreal Warfare jest jednak dostosowany do możliwości współczesnego sprzętu, posiada zaawansowane zabezpieczenia antyhackerskie i wiele innych ulepszeń. Silnik ulega cały czas modyfikacjom, dlatego gra, jaką znamy teraz, może różnić się od tej, w jaką będziemy grać za rok (zostanie – na przykład – w pełni zaimplementowany układ Karma Physics, odpowiedzialny za realistyczną interakcję przedmiotów - demo dostępne jest na przykład pod tym adresem).
Jak każdy engine graficzny, tak i Unreal Warfare umożliwia przynajmniej podstawową ingerencję gracza w ustawienia gry, dostęp do niektórych danych itp. Robi się to za pomocą komend konsoli, których spis znajduje się poniżej (oprócz tych, które opisano w artykule Cheaty). Prawdopodobnie nie jest to spis kompletny, w każdym razie pisząc go, starałem się zebrać możliwie najwięcej komend, rozrzuconych po różnych źródłach. Największą pomocą było oficjalne forum gry.
Dostęp do konsoli uzyskuje się po naciśnięciu klawisza tyldy (znaczek ~ na klawiaturze, w Polsce pierwszy klawisz w rzędzie klawiszy numerycznych na klawiaturze głównej).

Komendy Administratora
Administrator zalogowany do serwera nie może uczestniczyć w grze, jest zablokowany w trybie obserwatora. Może jednak patrzeć na poczynania wszystkich graczy z obu stron i na wszystkie punkty mapy (scenic points), niezależnie od ustawień serwera.

Logowanie do serwera
open [adres IP]?password=PASSWORD
[adres IP] – adres serwera z którym chcemy się połączyć
PASSWORD – hasło administratora
Przykład: open 125.125.125.125?password=sezamieotworzsie
Wylogowanie jako administrator
Podobnie jak logowanie, należy tylko użyć niewłaściwego hasła. Administrator musi się wylosować, jeśli jest zalogowany, w przeciwnym wypadku kiedy wyjdzie z gry serwer „zamrozi się” i administrator nie będzie mógł dostać się do gry jako gracz.
kick NICKGRACZA - Gracz NICKGRACZA zostanie wyrzucony z serwera i wysłany do więzienia w Leavenworth. (nie ma to wpływu na jego zapis w ogólnej bazie danych gry).
kickban NICKGRACZA -Gracz NICKGRACZA zostanie wyrzucony z gry, a jego IP zostanie zablokowany na tym serwerze (nie ma to wpływu na jego zapis w ogólnej bazie danych gry).
switch NAZWAMAPY - zmienia mapę na mapę NAZWAMAPY
playerlist - wykonuje zapis listy wszystkich graczy, obecnych na serwerze, do pliku .log
admin KOMENDAKONSOLI - wykonuje KAŻDĄ komendę konsoli. Lepiej tego nie nadużywać.

Uwaga: Wersja 1.9 wprowadziła liczne nowe komendy administratora. Oto one:
Admin spectate [ | ]
Obserwacja wybranego gracza. Proszę zauważyć, że kiedy kończy się runda, cel obserwacji
zostaje stracony i by przejść ponownie do trybu obserwacji, konieczne jest powtórne wydanie komendy.

Admin a_switchteam |
Zmienia drużynę dla wybranego gracza (z Ataku na Obronę i odwrotnie). Zmiana następuje na
początku następnej rundy. Jest to po prostu prośba o zmianę drużyny dla wybranego gracza. Pewne czynniki mogą uniemożliwić zmianę drużyny.

Admin a_open
Admin a_map
Admin switch
Otwiera nową mapę. Wszystkie te komendy można wykorzystywać zamiennie. : nazwa
mapy, jaką chcemy otworzyć.

Admin restartmap
Restartuje obecną mapę.

Admin forceclass ( | )
Natychmiast zmienia klasę postaci dla wybranego gracza. Klasa określana jest za pomocą
następujących skrótów:
M M4-A1
M4A1Auto M4-A1 w wersji automatycznej
AK74SU AK-74su
AR Strzelec z M249
R Strzelec z M16
RCT Rekrut
AK AK-47
G Grenadier
S Snajper
S24 Snajper z M24
SVD Snajper z SWD
GP GP-30
RPK Strzelec z RPK
MOS Snajper z Mosinem
M4M Zmodyfikowany M4-A1

Admin kickban [ | ]
Wyrzuca określonego gracza z serwera, po czym dodaje jego adres IP do listy adresów zbanowanych.

Admin kick [ | ]
Wyrzuca określonego gracza z serwera.

Admin say
Wykorzystuje czat do przesłania wiadomości dla graczy.

Admin message
Podobne do admin say, za wyjątkiem tego, że wiadomość pojawia się zapisana dużymi literami pośrodku ekranu. Widoczna jest dla wszystkich.

Admin mute | | all
Mutuje czat wybranego gracza. Zmutowanie dotyczy serwera, działa dla wszystkich graczy, nie tylko admina. Nie można zmutować innych adminów lub superużytkowników.
nickgracza/numer ID gracza: gracz wybrany do zmutowania
all: mutuje wszystkich graczy
Uwaga: wpisz "admin mute " ponownie, by odblokować możliwość widzenia wiadomości danego gracza przez pozostałych graczy.
Zmutowanie działa do chwili zrestartowania serwera

Admin deathmessages 1 | on | 0 | off
Włącza lub wyłącza wiadomości o śmierci graczy dla wszystkich graczy.
1/on: Włącza wiadomości
0/off: Wyłącza wiadomości
Kiedy zmiani się tę wartość za pośrednictwem konsoli, zostaje ona automatycznie zgrana do pliku ArmyOps.ini. Jeśli jednak chcesz dokonać zmiany bezpośrednio w pliku, szukaj zmiennej bDeathMessages.

Admin score 1 | on | 0 | off | round | match
Włącza i wyłącza tablicę wyników. Tablica może być widoczna pod koniec rundy, pod koniec meczu lub nigdy. Zwróć uwagę, że pewne zmiany w interfejsie użytkownika, wprowadzone w wersji 1.9, powodują, że gracz może (obecnie) przejść do tablicy wyników z ekranu wyboru broni.
1/on: Włącza tablicę wyników.
0/off: Wyłącza tablicę wyników.
round: Pokazuje tablicę wyników tylko na koniec rundy.
match: Pokazuje tablicę wyników tylko na koniec meczu.
Kiedy określony zostanie tryb pokazywania tablicy wyników "round" lub "match", tablica pokaże się we właściwym czasie. Klient może wówczas nacisnąć klawisz ESC, by ją zamknąć, może też poczekać na początek kolejnej rundy, gdy tablica zniknie sama z siebie.
Kiedy zmiani się tę wartość za pośrednictwem konsoli, zostaje ona automatycznie zgrana do pliku ArmyOps.ini. Jeśli jednak chcesz dokonać zmiany bezpośrednio w pliku, szukaj zmiennej ScoreMode. Możliwe wartości to: SSM_On, SSM_Off, SSM_Round, and SSM_Match.

Admin motd self | all |
Określa bądź wyświetla wiadomość dnia.
self: Wyświetla wiadomość dnia tylko dla administratorów.
all: Wyświetla wiadomość dnia dla wszystkich graczy.
tekst: Ciąg znaków, wyświetlany jako wiadomość dnia. Obecnie w pliku ArmyOps.ini znajdują się cztery linijki, w których można zapisać wiadomość dnia. Linie te są wyświetlane przy logowaniu klienta do serwera (jeśli nie są puste).
Wykorzystanie komendy "admin motd" określa jedynie pierwszą linijkę w pliku (wpliku ini jest on nazywany "MOTDLine1"). Podobnie, w przypadku wstawienia wartości "self" lub "all", wyświetlona zostanie tylko linia MOTDLine1. Wszystkie cztery linie pojawią się, gdy klient zaloguje się na serwerze po raz pierwszy (jeśli tylko nie są puste).

Admin roekicktimer 1 | on | 0 | off
Włącza lub wyłącza odliczanie ROE na początku rundy.
1/on: Włącza wyrzucanie z serwera za ROE na początku rundy.
0/off: Wyłącza wyrzucanie z serwera za ROE na początku rundy.
Zwróć uwagę, że wprowadzenie tej komendy ma natychmiastowy skutek (serwer nie czeka do początku nowej rundy z wykorzystaniem tego polecenia). Kiedy zmiani się tę wartość za pośrednictwem konsoli, zostaje ona automatycznie zgrana do pliku ArmyOps.ini. Jeśli jednak chcesz dokonać zmiany bezpośrednio w pliku, szukaj zmiennej bEnableROEKickTimer.

Admin roekick 1 | on | 0 | off
Włącza lub wyłącza wyrzucanie graczy za przekroczenie maksymalnej wartości ROE.
1/on: Włącza wyrzucanie za przekroczenie ROE.
0/off: Wyłącza wyrzucanie za przekroczenie ROE.
Komenda ta ma efekty natychmiastowy. Kiedy zmiani się tę wartość za pośrednictwem konsoli, zostaje ona automatycznie zgrana do pliku ArmyOps.ini. Jeśli jednak chcesz dokonać zmiany bezpośrednio w pliku, szukaj zmiennej bEnableROEKick.

Admin roekickdead 1 | on | 0 | off
Jeśli skorzysta się z tego polecenia, gracz, który przekroczył ustaloną maksymalną wartość ROE< zamiast wyrzucenia z serwera zostanie zabity.
1/on: Włącza tą funkcję.
0/off: Wyłącza tą funkcję.
Gracz ginie dokładnie tak, jakby użył polecenia "suicide", dla pozostałych osób na serwerze wygląda to więc tak, jakby zabił sam siebie. Mimo to, gracz, który ginie w taki sposób, widzi na swoim ekranie wiadomość, która mówi mu, że zginął za przkroczenie maksymalnej dozwolonej wartości ROE. Kiedy zmiani się tę wartość za pośrednictwem konsoli, zostaje ona automatycznie zgrana do pliku ArmyOps.ini. Jeśli jednak chcesz dokonać zmiany bezpośrednio w pliku, szukaj zmiennej bEnableROEKickDeath.

Komendy dostępne dla każdego gracza
Disconnect - rozłącza gracza
Reconnect - łączy z serwerem, na którym ostatnio graliśmy.
Exit - wyjście z gry na pulpit.
Quit - wyjście z gry na pulpit.
Suicide - samobójstwo.
fov X (FOV 90 to wartość domyślna) – zmienia pole widzenia
slomo X (SLOMO 1 to wartość domyślna) – zmienia upływ czasu
setspeed X (1 to wartość domyślna) – zmienia prędkość, z jaką porusza się gracz
setjumpz X (325 to wartość domyślna) – zmienia odległość, na jaką skacze gracz
mpcheat god – tryb god
mpcheat ghost – tryb ghost
mpcheat nvg – gracz otrzymuje noktowizor
mpcheat freecamera 1 – widok z perspektywy 3 osoby, kamera obraca się niezależnie od gracza
fly – umożliwia latanie
walk – gracz ponownie chodzi (komenda ta uniemożliwia skakanie, otwieranie drzwi, itd.).
behindview 1/0 – widok z perspektywy 3 osoby. Kamera na stałe z tyłu.
show fog – wyłącza mgłę. Wpisanie komendy drugi raz ponownie włącza mgłę
show coronas – wyłącza światła
show particles – wyłącza cząsteczki (np. dym)
show projectors – wyłącza zniszczenia widoczne na skinach, teksturach, cienie, itp.
show radíí – pokazuje zasięg działania granatów? (niepewne)
show sky – wyłącza niebo
show staticmeshes – wyłącza obiekty
show terrain – wyłącza teren
stat fps – pokazuje liczbę wyświetlanych klatek na sekundę
stat net – pokazuje informacje na temat połączenia z serwerem
stat game – pokazuje dane na temat osiągów (w milisekundach)
stat hardware – pokazuje dokładne dane na temat modelowania gry
stat all – pokazuje wszystkie dostępne dane
stat none – wyłącza wszystkie pokazywane dane
rmode X (1-9)
1) Kontury
2) Powierzchnie niebieskie
3) Powierzchnie pastelowe
4) Powierzchnie białe
5) Standard
6) Bardziej intensywne kolory
7) Brak tekstur
8) Solaryzacja
9) Znacznie bardziej intensywne kolory
flush – oczyszcza pamięć graficzną
getres – pokazuje dane na temat rozdzielczości i głębi kolorów
memstat – dane o pamięci
agphud 0/1 - ukrywa/pokazuje HUD (działa w grach sieciowych)
open xxx.xxx.xxx.xxx – łączy z serwerem poprzez podanie bezpośredniego numeru IP
W wersji 1.9 wprowadzono możliwość nagrywania dem z gry. Oto komendy odpowiadające za działanie tej funkcji:
demorec - rozpoczyna nagrywanie gry do pliku nazwapliku.
demoplay - rozpoczyna odtwarzanie dema nagranego w pliku nazwapliku.
stopdemo - zatrzymuje nagrywanie dema.

W trybie single player można ćwiczyć na każdej mapie. Wystarczy wpisać w konsoli
Open NAZWAMAPY
Następnie playerlock 0 – umożliwia to poruszanie się gracza.
W tego rodzaju grze można też korzystać z map MILES w trybie normalnej broni. Wymaga to edycji pliku Armyops.ini (przed dokonaniem JAKICHKOLWIEK zmian w tym pliku, trzeba koniecznie zrobić kopię zapasową).

W pliku należy odszukać ciąg:Widok przywołanej kukły towerobserver. Mapa most. Kukła została już trafiona z broni - ma ręce opuszczone wzdłuż ciała.
[AGP_Gameplay.AGP_GameSinglePlayer]
ForceGameplay=FORCE_Normal // Zmienić FORCE_None na FORCE Normal

W grze dla pojedynczego gracza można także przywołać kukły ćwiczebne, wykorzystywane do ćwiczenia celności strzałów

summon agp_characters.npc_airborneinstructor
summon agp_characters.npc_towerobserver
summon agp_characters.npc_towerobserverfemale
summon agp_characters.npc_doctor
summon agp_characters.npc_flightcrew
summon agp_characters.npc_nurse
summon agp_characters.npc_civilian
summon agp_characters.npc_soldier
summon agp_characters.npc_airbornesoldier
summon agp_characters.npc_medstudent
summon agp_characters.npc_medinstructor
summon agp_characters.npc_student
summon agp_characters.npc_drillinstructor
summon agp_characters.npc_ambient
summon agp_characters.npc_virtualgeorge
summon agp_characters.npc_character

killpawns – usuwa wszystkie kukły

Kukły nie pojawią się, jeśli w miejscu, w którym usiłujemy je ustawić nie ma dla nich miejsca. Dopóki nie trafimy kukły, ma ona ręce wyciągnięte w bok.
I jeszcze jedna ciekawostka. Począwszy od wersji 1.9 w grze znajduje się wstępna wersja Sztucznej Inteligencji. Kukły, które można postawić pokazanymi wyżej poleceniami, będą w nas strzelać z Ak-47, kiedy po ich ustawieniu w konsolę wpiszemy polecenie "walk".
Możliwe jest także bindowanie komend czy poleceń do klawiszy, jednak o tym napiszę w innym artykule.

Inkub

Partnerzy

Shooters.pl

Americas Army

Ankieta

Czy podoba Ci się AA: Proving Grounds ?

  • Super zamierzam grać ile wlezie

    0%

  • Gra nie jest idealna ale zamierzam dać jej szansę

    0%

  • Nie podoba mi się wcale i nie zamierzam grać w AA4

    0%