Votekick

2009-08-26 08:54:28

Bardzo często w trakcie gry zdarza się sytuacja, że zachodzi potrzeba usunięcia z serwera jednego z graczy. Powodów może być wiele, jednak z grubsza można podzielić je na cztery kategorie – brak aktywności, łamanie reguł gry, przeklinanie i zalewanie czatu niepotrzebnymi komunikatami. Votekick wprowadzono do gry na prośbę graczy od wersji 1.3. Przez określenie „votekick” rozumie się komendę służącą do usuwania gracza z serwera poprzez głosowanie. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy obecni na serwerze gracze (łącznie z tymi, którzy dopiero przed chwilą zjawili się na serwerze).

Widok listy gracza, jaka pojawia się w konsoli po wpisaniu komendy Inicjowanie votekicka
Inicjowanie votekicka odbywa się za pośrednictwem konsoli gry, standardowo otwieranej klawiszem ~ (klawisz tyldy). Gracz, który zapoczątkowuje głosowanie, ma do wyboru dwa sposoby – pierwszy to podanie dokładnego nicka gracza, nad którego usunięciem z gry będziemy głosować, drugi to podanie jego numeru identyfikacyjnego. Zarówno nick jak i numer identyfikacyjny powinien być poprzedzony komendą votekick i zakończony cyfrą od 1 do 4, określającą powód głosowania, przykładowo:

votekick nick 1
votekick numerid 3

Numer identyfikacyjny jest przydatny zwłaszcza wtedy, gdy nick gracza którego mamy zamiar usunąć jest zbyt trudny do napisania. Aby sprawdzić przypisane graczom numery identyfikacyjne należy w konsoli wpisać polecenie ‘playerlist’. W ten sposób otrzymujemy listę o formacie:

numerid: strona nick

Lista ta pokazana jest na ilustracji wyżej. Numer identyfikacyjny podczas trwania rozgrywki jest przypisany na stałe do tego samego nicku. Ulega on zmianie ponownym wejściu na serwer.

Cyfry od 1 do 4 określają powód głosowania. Możemy w każdej chwili sprawdzić listę powodów wpisując w konsoli polecenie reasonlist. Dostępne są następujące powody:

1 Player is idle   (gracz jest nieaktywny)  
2 Player is violating ROE (gracz narusza zasady walki)
3 Player has used foul or abusive language (gracz przeklina lub obraża innych graczy)
4 Player is spamming chat (gracz zasypuje chat niepotrzebnymi informacjami)

Zainicjowanie głosowania jest jednoznaczne z oddaniem swojego głosu za usunięciem danego gracza z serwera.

Udział w głosowaniu
Votekick może inicjować dowolny gracz na serwerze, pod jednym warunkiem. Niemożliwe jest zainicjowanie głosowania przeciwko żyjącemu graczowi z przeciwnej drużyny. Głos w głosowaniu oddajemy za pomocą naciśnięcia klawisza (domyślnie F6). Oczywiście, klawisz ten możemy zmienić – w tym celu w menu gry wchodzimy w Settings, a następnie w menu Communication.
Do głosowania możemy przystąpić, gdy w konsoli gry pojawi się odpowiedni komunikat, przykładowo:

SOMEPLAYER has initiated a vote to kick OTHERPLAYER for this reason: Player is violating ROE. Hit to vote yes. [9] votes required.

Wciśnięcie klawisza Votekick (tutaj domyślnie F6) to oddanie głosu za usunięciem gracza o nicku OTHERPLAYER. Z komunikatu dodatkowo wyczytujemy, że głosowanie zainicjował gracz o nicku SOMEPLAYER, a powodem było łamanie zasad walki przez tego pierwszego. Jeżeli nie zgadzamy się na usunięcie gracza z serwera lub jesteśmy bezstronni nie bierzemy udziału w głosowaniu.

Na końcu komunikatu w kwadratowym nawiasie mamy podaną wymaganą liczbę głosów do tego aby głosowanie zakończyło się sukcesem.

Zasady rządzące głosowaniem
Do usunięcia gracza z serwera konieczne jest, żeby zagłosowała za tym ściśle określona liczba osób na serwerze. W konsoli gry widoczny jest każdy kolejny oddany głos, przykładowo:

SOMEPLAYER has added a vote to kick OTHERPLAYER. [3/9]

Pierwsza liczba w nawiasie kwadratowym to liczba głosów oddanych, druga to liczba głosów koniecznych do wyrzucenia z serwera gracza o nicku OTHERPLAYER.
Druga liczba zależy od liczby graczy na serwerze (jest ona równa 50% + 1 wszystkich graczy), zmienia się za każdym razem, gdy ktoś opuszcza lub wchodzi na na serwer, może się zmienić także w czasie trwania głosowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu do usunięcia niepożądanego gracza z serwera konieczne jest, by zawsze zagłosowała na tak ponad połowa wszystkich obecnych na serwerze. Gdy na serwerze gra 12 osób zagłosować musi 7 (6+1), analogicznie w przypadku 20 osób zagłosować musi 11 (10+1). Wyjątkiem jest próba usunięcia ostatniego gracza z drużyny, wówczas zagłosować musi 75% wszystkich graczy  (jest to zabezpieczenie przed niecierpliwymi graczami często mylącymi „kampowanie” z taktyką).
Należy poza tym pamiętać , że nie możemy podjąć próby usunięcia kogoś z serwera podczas trwania innego głosowania. W przypadku, gdy nasze głosowanie nie odniesie skutku, musimy odczekać pewien okres, zanim będziemy mogli ponownie spróbować usunąć gracza z serwera.
Votekick kończy się, gdy odpowiednia liczba osób odda swój głos, gdy gracz, nad którego usunięciem toczy się głosowanie sam opuści serwer, gdy zaczyna się nowa runda lub gdy od czasu oddania ostatniego głosu upłynęło ponad 20 sekund.

Istnieje jeszcze jeden rodzaj usuwania graczy z serwera, wprowadzony do gry wraz z PunkBusterem. Jest on całkowicie niezależny od głosowania wbudowanego w grę. Uruchamia się go komendą PB_kick [slotnumer]. Komenda ta inicjuje próbę usunięcia podobną do standardowego votekicka, różnica polega - między innymi - na tym że osoba usunięta w ten sposób nie może przez kilka minut wejść na serwer, z którego ją wyrzucono.
Ten rodzaj usunięcia nie jest automatycznie dostępny na wszystkich serwerach, zależy on od konfiguracji PunkBustera na danym serwerze, standardowo jest włączony. Dokładny opis tego rodzaju głosowania przekracza objętość tego artykułu, związany jest bowiem z wieloma innymi funkcjami administratorskimi PunkBustera. Zainteresowanych odsyłam do instrukcji do PB dla graczy i dla administratorów.

Na podstawie wiadomości podanych przez [DEV]Kermita PL_Przemooo i Inkub

Partnerzy

Shooters.pl

Americas Army

Ankieta

Czy podoba Ci się AA: Proving Grounds ?

  • Super zamierzam grać ile wlezie

    0%

  • Gra nie jest idealna ale zamierzam dać jej szansę

    0%

  • Nie podoba mi się wcale i nie zamierzam grać w AA4

    0%